Life Languages Communicatieprofiel

Het Life Languages Profiel™ (LLP) is een communicatieprofiel. LLP geeft inzicht in de eigen manier van communiceren. Iedereen communiceert, wat het LLP zeer herkenbaar maakt. Maar het LLP gaat verder dan dat: communiceren doe je vanuit je persoonlijkheid, drijfveren en passie.

Communicatie is de manier waarop mensen en organisaties elkaar laten weten wat ze denken, willen en voelen. Door communicatie verbinden we ons met anderen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Meestal proberen we elkaar namelijk te begrijpen op basis van hoe we zelf zijn. Daardoor kan onbedoeld miscommunicatie ontstaan.

Communicatietrainingen zijn er in vele soorten en maten. Wat deze trainingen gemeen hebben, is dat ze werken ‘aan de buitenste schil’ van de mens. Je leert dan hoe je via een woordkeus mensen kunt beïnvloeden, hoe je elkaar feedback geeft of  gesprekstechnieken als ‘luisteren, samenvatten, doorvragen’ en ‘metacommunicatie’. Heel overtuigend communiceren bijvoorbeeld is niet iedereen zomaar gegeven. Dat heeft te maken met innerlijke processen, ofwel de persoonlijkheid, die impact hebben op hoe we ons uiten. Het wel of niet uiten van feedback ligt vaak niet zozeer aan de techniek van het feedback geven, maar meer aan de mate waarin er vertrouwen is binnen een team. Dan kun je hard werken aan technieken, maar wordt het doel niet bereikt.

Een voorbeeld van de kern van een profiel: de talen in hun volgorde en intensiteit.

Het life languages profiel laat zien dat de wijze waarop jij communiceert verband houdt met jouw overtuigingen, drijfveren, behoeftes, kortom:  wie je bent. Je leert de eigen communicatiestijl (de Life Languages talen) beter begrijpen, dit vergroot de effectiviteit, omdat je bewust bent van je stijl en deze leert aanpassen naar wat nodig is in dat moment.

Op bedrijfsniveau ervaren wij keer op keer dat Life Language een positieve impact heeft op het vertrouwen binnen een team. Uit recent onderzoek van onder andere google blijkt dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste factoren zijn voor goed functionerende teams, evenals het kunnen inleven van de ander, een hoge sociale sensitiviteit hebben. Via begrip voor de eigen talen ontstaat er begrip voor de ander, waardoor een basis ontstaat voor samenwerking.

Neem contact op

Individueel profiel

Een individueel Life Languages Profiel is jouw persoonlijke unieke communicatiehandleiding. Deze handleiding geeft je inzicht in je eigen voorkeurstaal/talen, hoe je primair op situaties reageert, wat je motiveert, met welke bril je naar de wereld kijkt, wat je drijfveren zijn en wat je nodig hebt van anderen. Met het profiel krijg je onder andere een scherper beeld van:

 • Talenten
 • Ontwikkelpunten
 • Drijfveren
 • Leiderschapsstijl
 • Gedrag onder druk

Het communicatieprofiel wordt altijd in een persoonlijk gesprek met jou besproken en vormt regelmatig een onderdeel van een coachtraject.

Teamprofiel / Organisatieprofiel

Op basis van individuele profielen kan een Life Languages teamprofiel worden samengesteld. Dit teamprofiel geeft inzicht in de teamdynamiek. Het teamprofiel helpt zo communicatie, gedrag, drijfveren, talenten en valkuilen van teams beter te begrijpen en geeft concrete handvaten om verbeteringen aan te brengen. Het teamprofiel wordt in een training met het team behandeld, waarin op een leuke interactieve manier onderlinge individuele verschillen en de teamdynamiek zichtbaar worden. Toepassingsgebieden voor bedrijven zijn:

 • Talentmanagement
 • Motiveren en stimuleren bevlogenheid
 • Stress en burn-out preventie
 • Teamontwikkeling
 • Selectie
 • Reorganisatie