Assessments

Als organisatie wil je de juiste mensen binnenhalen én aan je binden. In een markt waarin er steeds meer sprake is van korte dienstverbanden en andere vormen van samenwerking is het de kunst om de juiste mensen te selecteren en te behouden. Assessments helpen hierbij.

In de selectie en de ontwikkeling van je personeel kun je als organisatie wel wat extra steun gebruiken: soms twijfel je over een kandidaat: beschikt hij/zij nu echt over de gevraagde competenties en talenten? Gaat hij/zij passen binnen onze organisatie? Ook kan het in het verleden weleens “mis” zijn gegaan in het selecteren en wordt er gezegd: deze keer moet het goed gaan. Maar ook kan het zijn dat je jouw medewerkers op een nieuwe functie extra steun wilt bieden, zicht wilt hebben op het ontwikkelpotentieel, of onafhankelijke ondersteuning kan gebruiken in een reorganisatie.

Dan is het fijn als een specialist op het gebied van mens en werk met u meekijkt: een assessmentpsycholoog. Drietact ondersteunt organisaties op dit gebied door het uitvoeren van selectie assessments, ontwikkel assessments, e- assessments, talentenscans en loopbaanscans.

Vrijblijvende offerte

Onze filosofie Waarde toevoegen, dat is wat wij doen. Aan zowel de organisatie als de kandidaat. Door het inzetten van een ontwikkel assessment of een talentenscan kan er gerichter worden gewerkt aan de professionele ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van een werknemer. Ook voegen wij waarde toe als er sprake is van een selectie-assessment. Het advies is geen platgeslagen geschikt/ongeschikt. Een kandidaat die een assessment bij ons heeft gedaan komt altijd thuis met nieuwe inzichten. Met nieuwe impulsen voor de professionele ontwikkeling en zicht op de talenten en de ontwikkelpunten in het kader van de functie. Ook als blijkt dat er onvoldoende match is tussen de organisatie, functie en de kandidaat leveren wij waarde. We besparen de organisatie een duur afscheidstraject. En de kandidaat geven wij handreikingen voor functies en organisaties die wel passend kunnen zijn.

De werkwijze  De opbouw van een assessment wordt in samenwerking met de organisatie afgestemd. Soms is het namelijk helemaal niet nodig om een volledig dag assessment neer te zetten, maar kan een korte scan ook al antwoord geven op de vraag (en dat scheelt aanzienlijk in de kosten). En of de organisatie werkt met competenties, talenten of krachtenvelden, het is allemaal mogelijk. In een voorgesprek zullen wij gezamenlijk de uitgangspunten van het assessment bepalen en daaruit volgt het programma met verschillende onderdelen.

Het assessment nemen wij bij voorkeur af op de locatie van de opdrachtgever: binnen (de cultuur van) de organisatie waar het moet gebeuren. Voor de kandidaat vinden wij het belangrijk dat hij zichzelf zo waarheidsgetrouw kan laten zien. Lichte spanning is heel normaal bij een assessment, zware spanning niet. Om de kandidaat zoveel mogelijk ontspannen een assessment in te laten gaan werken wij aan vertrouwen. Wij richten onze assessments zo in dat de kandidaat enthousiast thuiskomt.

Aan het einde van de dag wordt het beeld dat de assessmentpsycholoog heeft van de kandidaat met zowel hem/haar als de opdrachtgever gedeeld. Transparant in de bevindingen voorkomt verrassingen achteraf. Het rapport ligt binnen een werkweek bij de kandidaat, binnen anderhalve werkweek bij de opdrachtgever. Of sneller als er sprake is van haast. Indien gewenst kan het rapport worden nabesproken met de organisatie en de kandidaat.

Neem contact op