Paardencoaching voor kinderen

Spelenderwijs leren

Paarden hebben op veel kinderen een grote aantrekkingskracht. Het kunnen aanraken, verzorgen en ervaren dat ze bij een paard even niets hoeven, dat er geen verwachtingen zijn, doet al veel met kinderen. Door het zijn met een paard gaan kinderen meer ontspannen en vanuit daar gaan ze praten over de dingen die hun bezighouden.

Paarden zijn hele sociale dieren: ze kunnen heel erg goed voelen. Zo goed dat ze meteen doorhebben hoe jij je echt voelt. Dat laten ze zien in hun gedrag. Op die manier kunnen ze ons helpen. En ze zijn goudeerlijk. Ze hebben geen verborgen agenda en accepteren jou zoals je echt bent. Coaching met paarden is buiten in de natuur. In plaats van te praten over gedrag, ga je het spelenderwijs ervaren en kun je oefenen met ander gedrag. Alle oefeningen zijn naast het paard, je gaat er dus niet op rijden. Ook als je paarden een beetje spannend vindt kan je er veel van leren. Ik help je om je veilig te voelen bij het paard.

Paarden kunnen helpen op verschillende gebieden. Denk maar aan:

  • Omgaan met andere kinderen en volwassenen (waaronder aangeven wat je niet wilt, contact maken, praten en begrijpen)
  • Zelfvertrouwen
  • Uiten en begrijpen van emoties
  • Rouwverwerking 

Maar er zijn veel meer gebieden waar ze kunnen helpen. Wil je weten of jouw vraag geschikt is voor paardencoaching, je kunt mij altijd bellen of mailen.

Voor wie? Paardencoaching is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar die enigszins in staat zijn om te reflecteren (die kunnen leren van hun gedrag). Ook pubers zijn van harte welkom. Ik werk graag vanuit het positieve, vanuit wat een kind wel kan, in plaats van een label, diagnose of het niet kunnen. 

Ook het gezin/ de ouders zijn van harte welkom. Zoveel als mogelijk en wenselijk is wil ik de ouders ook betrekken bij de coaching. Natuurlijk is een onderdeel echt van het kind zelf, maar ook het gezin speelt een grote rol in hoe het kind zich gedraagt. Wij bespreken van te voren jullie wensen.

Werkwijze en kosten. Van te voren spreken wij een bepaald doel af en ook of de ouders/verzorgers betrokken willen worden in de coaching. Afhankelijk van het doel zullen een aantal sessies nodig zijn, dat bespreek ik met jullie. Ik werk met sessies van een halfuur of een uur, ook afhankelijk van het leerdoel en de aandachtsspanne van het kind. Sessies van een halfuur kosten €47,50, sessies van een uur €95 (incl. btw). Mochten er mogelijkheden zijn tot vergoeding vanuit wettelijke regelingen (PGB, WMO), dan gelden de tarieven zoals bepaald in deze regelingen.