Evaluatieformulier “NL leert door”

Na het afronden van het ontwikkeladvies NL leert door ben ik benieuwd hoe je het hebt ervaren. Wil jij een paar minuten de tijd nemen om mij te laten weten wat je ervan vond? Ik gebruik de input voor het verbeteren van mijn dienstverlening.

Now you have finalized the “NL Learns” development advice, I’m curious to know  how you experienced the coaching. Would you please take a few minutes to let me know? I will use the input to improve my services.

Fijn dat je de moeite hebt genomen om het evaluatieformulier in te vullen!  De gegevens worden behandeld conform de eisen van de AVG. Meer informatie vindt je in de privacy policy.

Thank you for your effort to fill out the form!  Your data will be handled in accordance with GDPR  requirements. More information can be found in the privacy policy