Paardencoaching

Het ervaren staat centraal

Door de inzet van paarden bij training en coaching krijg je direct feedback. Het gedrag van het paard, in reactie op jou, toont sterktes en talenten, maar ook ontwikkelpunten en patronen. Het paard maakt bewust, wat eerst onbewust was. En dat in een razend tempo. Dat maakt paardencoaching een krachtig instrument.

De kracht van paardencoaching is ervaren. De impact van jouw gedrag maakt het paard duidelijk. De mate waarin een paard de samenwerking aangaat met jou en (en je team) geeft veel informatie. Bijvoorbeeld over leiderschap, congruentie, duidelijkheid, (non-verbale) communicatie en verbinding. Dit geeft op een snelle manier inzicht in de essentie. Met dit inzicht kan je meteen aan de slag, door te experimenteren met nieuw gedrag.

Hoe het werkt? Je wordt in contact gebracht met een paard. Al in het eerste contact wordt veel duidelijk. In de regel wil een paard een verbinding aangaan met jou, om zo een kudde te kunnen vormen. Dit omdat het prooidieren zijn en ze grotere overlevingskansen hebben in een kudde. Zij zijn dus gebaat bij een sterke kudde. Als er iets speelt bij jou dat de sterkte van de kudde bedreigt dan zullen zij dit aangeven in hun gedrag. 

Bekijk ook de bladzijde met veelgestelde vragen over training en coaching met paarden ›

De drie niveaus van paardencoaching: Paardencoaching wordt door Drietact op drie verschillende niveaus ingezet: gedrag, intrapsychisch en systemisch. Bij gedrag gaat het om het feitelijke gedrag wat getoond wordt. Intrapsychisch gaat over de overtuigingen en gedachtes die voorafgaan aan het gedrag. Systemisch coachen gaat in op de familie- of organisatiepatronen. Iedereen maakt deel uit van een groter systeem. Vaak komen patronen niet voort uit de mens zelf, maar uit een systeem van de mens. Door hier naar te kijken wordt je op een dieper niveau bewust en is het mogelijk om op een dieper niveau veranderingen aan te brengen.

De inzet van paarden in training en coaching is een leerzame, leuke, soms confronterende en voor veel mensen nieuwe ervaring die veel indruk maakt. Deze methode kan zowel binnen organisaties als individueel worden ingezet. Hieronder een overzicht van de meest gebruikelijke thema’s:

Toepassingen individueel:

 • Jezelf zijn
 • Duidelijkheid
 • Verbinding
 • Zelfvertrouwen
 • Zingeving & bestemming
 • Burn-out
 • (Familie) Patronen

Toepassingen organisaties:

 • Leiderschap
 • Samenwerking
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Team & organisatiepatronen
 • Effectiviteit
 • Resultaatgerichtheid

Neem contact op

Wetenschappelijk onderzoek In 2013 heeft Drietact in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Prinses Máxima Manege wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de inzet van paarden in coaching en therapie. In dit wetenschappelijke artikel (in het engels) wordt het verband gelegd tussen positieve psychologie en het effect van het inzetten van paarden.