Life Languages™ Communicatieprofiel

Communicatie is de manier waarop mensen en organisaties elkaar laten weten wat ze denken, willen en voelen. Door communicatie verbinden we ons met anderen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Meestal proberen we elkaar namelijk te begrijpen op basis van hoe we zelf zijn. Daardoor kan onbedoeld miscommunicatie ontstaan. Communicatietraining helpt om jouw (team) communicatie te versterken.

Communicatietrainingen kunnen op twee manieren aangepakt worden: 

De eerste manier is dat je kunt werken aan vaardigheden, het werken ‘aan de buitenste schil’ van de mens. Je leert dan hoe je via een woordkeus mensen kunt beïnvloeden, hoe je elkaar feedback geeft of  gesprekstechnieken als ‘luisteren, samenvatten, doorvragen’ en ‘metacommunicatie’. Dit kan heel nuttig zijn als de vraag alleen gaat om het aanleren van vaardigheden.

De tweede manier in de aanpak van communicatietraining is om te kijken wie je bent als persoon. Wie je bent als persoon laat je zien door de manier waarop je communiceert. Doordat je beter weet wie je bent als persoon, weet je ook beter wat je belangrijk vindt in de communicatie naar anderen. Je leert hoe je de informatie filtert naar jouw eigen interne normen. Vanuit dit inzicht ga je begrijpen waarom het met de één zo makkelijk communiceert en met de ander minder. Waar je sterktes en aandachtspunten liggen. En zodoende wat nodig is om jouw (team) communicatie te versterken. Drietact zet hiervoor het Kendall Life Languages™ Communicatieprofiel in.

Het Life Languages Profiel  is een communicatieprofiel. Dit profiel geeft inzicht in de eigen manier van communiceren.  Maar het gaat verder dan dat: Het Life Languages™ Profiel laat zien dat de wijze waarop jij communiceert verband houdt met jouw overtuigingen, drijfveren, behoeftes, kortom:  wie je bent. Je leert de eigen communicatiestijl (de Life Languages talen) beter begrijpen, dit vergroot de effectiviteit, omdat je bewust bent van je stijl. Verder weet je waar jouw uitdagingen liggen en wat er nodig is om je communicatie effectiever te maken.

Een voorbeeld van de kern van een profiel: de talen in hun volgorde en intensiteit.

Op bedrijfsniveau ervaren wij keer op keer dat Life Language™ een positieve impact heeft op het vertrouwen binnen een team. Uit onderzoek van onder andere google blijkt dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste factoren zijn voor goed functionerende teams, evenals het kunnen inleven in de ander, een hoge sociale sensitiviteit hebben. Via begrip voor de eigen talen ontstaat er begrip voor de ander, waardoor een basis ontstaat voor samenwerking.

contact

Individueel profiel

Een individueel Life Languages™ Profiel is jouw persoonlijke unieke communicatiehandleiding. Deze handleiding geeft je inzicht in je eigen voorkeurstaal/talen, hoe je primair op situaties reageert, wat je motiveert, met welke bril je naar de wereld kijkt, wat je drijfveren zijn en wat je nodig hebt van anderen. Met het profiel krijg je onder andere een scherper beeld van:

 • Talenten
 • Ontwikkelpunten
 • Drijfveren
 • Leiderschapsstijl
 • Gedrag onder druk
 • Communicatiestijlen en hoe je meer aansluiting vindt bij de ander

Het communicatieprofiel wordt altijd in een persoonlijk gesprek met jou besproken en vormt regelmatig een onderdeel van een coachtraject.

Teamprofiel / Organisatieprofiel

Op basis van individuele profielen kan een Life Languages™ teamprofiel worden samengesteld. Dit teamprofiel geeft inzicht in de teamdynamiek. Het teamprofiel helpt zo communicatie, gedrag, drijfveren, talenten en valkuilen van teams beter te begrijpen en geeft concrete handvaten om verbeteringen aan te brengen. Het teamprofiel wordt in een training met het team behandeld, waarin op een leuke interactieve manier onderlinge individuele verschillen en de teamdynamiek zichtbaar worden. Toepassingsgebieden voor bedrijven zijn:

 • Talentmanagement
 • Motiveren en stimuleren bevlogenheid
 • Stress en burn-out preventie
 • Teamontwikkeling
 • Selectie
 • Reorganisatie