FAQ paardencoaching

Q: Hoe kunnen paarden mij helpen in persoonlijk ontwikkeling of organisatieontwikkeling?

A: Paarden geven feedback middels hun gedrag. Feedback over de essentie, over de kern. Waar wij als mensen het vaak lastig vinden om zaken openlijk te onderkennen en bespreken, bijvoorbeeld door hiërarchische posities, heeft een paard daar geen last van. Zij voelen uitstekend aan wat er speelt en hebben geen schroom om dit duidelijk te maken.

Q: Wat maakt dat paarden goed feedback kunnen geven?

A: De basis ligt in het feit dat paarden prooidieren zijn, waarbij veiligheid op nummer één staat. Door in een kudde te leven, hebben paarden hun kans op overleven gemaximaliseerd. De kudde is een sociaal systeem, waarbinnen een strikte hiërarchie geldt, en bijna alleen non-verbaal wordt gecommuniceerd. Paarden zijn hierdoor experts in non-verbale communicatie en het inschatten van intenties.

Binnen een paardenkudde is leiderschap van belang. Door de hiërarchie in een kudde, weet ieder paard precies zijn rol. Als mens(en) en paard samenkomen, wordt er ook een samenwerking gevormd waarbij één van de twee de leidersrol zal innemen. Het paard zal in zijn gedrag laten zien wie dit is.

 

Q: Hoe gaat het trainen en coachen met paarden in zijn werk?

A:  De deelnemer/het team wordt gevraagd een bepaalde activiteit uit te voeren met het paard. Alle activiteiten vinden plaats naast het paard. Voorbeelden van activiteiten zijn: maak contact/ loop een rondje met het paard/ leid het paard. In de oefening wordt de dynamiek zichtbaar tussen mens, team en paard. En dit zegt wat over de onderlinge samenwerking, verbinding, leiderschap en congruentie. Op basis van de interactie tussen mens en paard zal de coach vragen stellen, waarbij de koppeling wordt gemaakt met de dagelijkse praktijk.

Q: Moet ik ervaring met paarden hebben?

A: Ervaring met paarden is niet nodig om deel te nemen. Zelfs als je er tegenop ziet om bij paarden in de buurt te komen, kan het je veel opleveren.

Q: Is dit hetzelfde als paarden fluisteren?

A: Nee, zeker niet. Als coach/trainer met inzet van paarden fluister ik de paarden niets toe. Ik gebruik alleen het gedrag van het paard als input. In een activiteit met paarden komt het effect van dagelijkse patronen naar boven. Patronen in de samenwerking, (non)-verbale communicatie, leiderschap, verbinding, congruentie, duidelijkheid, etc. Dit effect, dat ik waarneem middels het gedrag van het paard, koppel ik terug, door het gedrag van het paard te benoemen.

Q: Deze methode is toch alleen voor paardenmeisjes?

A: Iedereen kiest zijn eigen methode. Werken met paarden geeft snel en herkenbaar inzicht in hetgeen waar het over moet gaan. Uiteraard is het aan jou zelf om te bepalen of deze methode wat voor jou is.