Fasen van teamontwikkeling

Teamcoaching van Drietact baseert zich op de wetenschap. Interventies worden aangepast op waar het team staat in haar ontwikkeling. Als teams leren de competenties toe te passen die horen bij de fase, groeien ze door naar de volgende fase.

Wetenschappelijk gezien gaat ieder team door dezelfde vier fasen:

Teamontwikkeling in fasen

Model ontwikkeld door Tuckmann, uitgewerkt door Floor Daver

 

1. Vluchtfase (“wil ik hier wel zijn?” Het is spannend hier”). Teamleden zijn in deze fase vooral bezig met zichzelf. Met hoe zij het vinden in de groep. En hoe je je moet gedragen in de groep om erbij te horen. Je ziet veel voorzichtigheid. Er wordt vaag gesproken. Men durft het beestje niet bij de naam te noemen. Besluitvorming is stroperig of er worden überhaupt geen besluiten genomen. Er is weinig eigen verantwoordelijkheid. Laat staan dat er feedback wordt gegeven. En teamleden doen onbewuste aannames (jij denkt vast over mij …) In deze fase staat het vergroten van het onderlinge vertrouwen centraal. Het veiliger maken. Teamcompetenties die een team in deze fase leert: luisteren, eigen verantwoordelijkheid, het stellen van een doel en koppelen aan de organisatiedoelstellingen, het maken van afspraken en inrichten van structuur. Het leren kennen van elkaar, elkaars talenten en communicatie.

2. Strijdfase (“ik spreek mij uit”, “jij past je maar aan”). Wat gebeurt er als mensen zich veiliger gaan voelen? Juist, ze gaan zich meer uitspreken. Hierdoor worden verschillen zichtbaar. Er ontstaan bondjes, een wij/ zij cultuur, mogelijk ook conflict. In deze fase staat het omgaan met onderlinge verschillen centraal. Teamcompetenties: Feedback geven en aanspreken, constructief conflict, onderhandelen.

Samenfase (“wij zijn een topteam, niemand mag erbij”). De samenfase wordt ook wel de verliefdheids fase genoemd. Een team vindt zichzelf zo geweldig en wil dit graag vasthouden. Mensen van buitenaf mogen er niet bij, want die vormen een bedreiging. Het team richt zich vooral op zichzelf. Als er al feedback wordt gegeven, dan is dit niet heel kritsch. In deze fase heeft een team te leren om open te staan voor de organisatie en andere teams. Teamcompetenties: zelfreflectie, feedback en organisatiesensitiviteit.

Werkfase (“wij zijn een topteam en spelen in op onze omgeving”). In deze fase staat openheid voor de omgeving centraal. Doordat een team nu echt naar haar omgeving kan kijken, kan ze daar ook op anticiperen. Pas in deze fase kun je eigenlijk spreken van een zelf organiserend team. Teamcompetenties: Innovatie, ondernemen, omgevingssensitiviteit en bezieling.

 

 

 

 

Meestal zit een team in fase 1 of 2. Het is niet gezegd dat door een teamcoaching ieder team zich kan ontwikkelen tot een fase 4 team. Er zijn teams die prima functioneren vanuit fase 1 of 2, als ze de teamcompetenties goed weten in te zetten.