Teamontwikkeling

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen

Met teams bereik je in theorie meer dan alleen. De praktijk is soms weerbarstig: vaak zit er veel meer potentieel in teams dan nu wordt benut. De reden? Miscommunicatie, onvoldoende samenwerking, gebrekkig leiderschap, neuzen de verschillende kant op en motivatieproblemen. Vaak is de onderliggende verklaring; onbegrip voor elkaar, voor de motieven van anderen en gebrek aan vertrouwen.

Trainingen van Drietact zijn erop gericht om de drijfveren van zowel de individuen als het gehele team inzichtelijk te maken. Vanuit dit inzicht ontstaat herkenning en begrip, maar ook input tot het beter benutten van ieders kwaliteiten en talenten.

De organisatie en de organisatiedoelstellingen vormen hierbij belangrijke factoren. Wat vraagt de organisatie aan kwaliteiten en talenten van het team? Door de koppeling tussen organisatie en team i te maken, wordt duidelijk hoe een team beter kan gaan functioneren en kan aansluiten op de vraag vanuit de organisatie.

Wederzijds begrip, groei van vertrouwen, het inzetten van elkaars talenten gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen verbetert de samenwerking en daarmee de effectiviteit van het team.

Wat kan Drietact voor mijn team betekenen?

  • Kennismakingstrajecten (start van een nieuw team)
  • Teamontwikkeling
  • Teamcoaching
  • Ondersteuning bij diversiteitsvraagstukken
Drietact begeleidt teams in hun ontwikkeling. Hiervoor zet Drietact, afhankelijk van de ontwikkelvraag en de doelstelling, diverse instrumenten in. De expertise van Drietact  zorgt voor een aanpak op maat. Drietact maakt onder andere gebruik van het LifeLanguage communicatieprofiel. Dit communicatieprofiel geeft op zowel individueel als teamniveau, inzicht in de stijl van communiceren, maar daaronder ook de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. Training met inzet van paarden geeft inzicht in de impact van teamdynamiek, duidelijkheid, samenwerking, rollen en leiderschap van het team en geeft mogelijkheden om te experimenteren met ander gedrag. Omdat paarden direct en onbevangen reageren op gedrag houden ze het team een spiegel voor.